Laureaci konkursu „Europejskie Portfolio Językowe w praktyce”

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu „Europejskie Portfolio Językowe w praktyce – przykłady dobrych praktyk”.

II miejsce przyznano Kindze Drzewieckiej za Szkoły nr 3 w Kole, a III – nauczycielkom Małgorzacie Zajączkowskiej i Ewie Zielińskiej z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku.

Komisja konkursowa nie przyznała I miejsca, gdyż żadna z prac nie zawierała konkretnych wskazówek dotyczących włączania EPJ w proces dydaktyczny, a jedynie wnioski i inspiracje wynikające z pracy z portfolio.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace i serdecznie gratulujemy laureatom!

Celem konkursu dla nauczycieli była popularyzacja wiedzy na temat Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ) poprzez dzielenie się doświadczeniem zdobytym w trakcie pracy z tym narzędziem.

Załączniki:

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole
III miejsce: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku im. Świętego Jana P

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa