Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka polskiego/języków obcych na szkolenie Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego. Szkolenie odbędzie się w dniach 1–2.04.2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa