Arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej w szkołach 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 badaniem prowadzonym w ramach monitorowania realizacji podstawy programowej objęci zostaną w każdej wytypowanej przez Kuratoria Oświaty szkole:

  1. dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i technikum
  2. w szkole podstawowej: wychowawca, nauczyciel języka polskiego, języka obcego, matematyki, historii i społeczeństwa oraz przyrody uczący w oddziale klasy IV i klasy VI (oznaczonym literką A lub w inny, przyjęty w szkole sposób);
  3. w gimnazjum: wychowawca, nauczyciel języka polskiego, pierwszego języka obcego, matematyki, historii, chemii, fizyki, WOS uczący w oddziale klasy III (oznaczonym literką A lub w inny, przyjęty w szkole sposób);
  4. w liceum ogólnokształcącym i technikum: wychowawca, nauczyciel języka polskiego, pierwszego języka obcego, matematyki, historii, chemii, fizyki, WOS, przyrody, historii i społeczeństwa oraz ekonomii w praktyce uczący w oddziale klasy III (oznaczonym literką A lub w inny, przyjęty w szkole sposób).

W sytuacji gdy we wskazanym oddziale klasy III (np. kl .III A) dany przedmiot objęty monitorowaniem nie jest realizowany, prosimy o wypełnienie ankiety dot. tego przedmiotu nauczyciela uczącego w kolejnym oddziale klasy III, który realizuje ten przedmiot (w kl. III B lub – jeśli i w tym oddziale dany przedmiot nie jest realizowany – kl. III C itd.).

W przypadku gdy dany przedmiot nie jest realizowany przez żaden z oddziałów klasy III, prosimy, aby szkoła pozostawiła ankietę dot. tego przedmiotu niewypełnioną.

Informacje uzyskane na podstawie ankiet nie zostaną wykorzystane do oceny pracy szkoły, dyrektora czy nauczycieli. Będą one stanowiły podstawę do stworzenia zestawień statystycznych. Informacje dotyczące pojedynczych szkół i osób wypełniających kwestionariusze ankiet nie zostaną w żaden sposób upublicznione.

Zapraszamy do zapoznania się z arkuszami ankiet.

Załączniki:

Szkoła podstawowa – Monitorowanie 2015
Szkoła podstawowa – Monitorowanie 2015
Gimnazjum – Monitorowanie 2015
Gimnazjum – Monitorowanie 2015
Szkoła ponadgimnazjalna – Monitorowanie 2015
Szkoła ponadgimnazjalna – Monitorowanie 2015

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa