Arkusze 2012/2013

W roku szkolnym 2009/2010 wprowadzono do przedszkoli, klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów, a w roku 2012/2013 do klas I szkół ponadgimnazjalnych nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządznie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U. z 2012, poz. 977]).

W roku szkolnym 2012/2013 badaniem prowadzonym w ramach monitorowania wdrażania podstawy programowej objęci zostaną w każdym wytypowanych przedszkolu lub szkole:

1) dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego oraz: 

2) w przedszkolu: nauczyciel wychowania przedszkolnego uczący wybraną jedną, najstarszą grupę

3) w szkole podstawowej: 

a) nauczyciel nauczania zintegrowanego uczący jedną pierwszą klasę (oznaczoną literką A lub w inny, przyjęty w szkole sposób)
b) wychowawca i nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii i społeczeństwa oraz przyrody uczący w jednej czwartej klasie (oznaczoną literką A lub w inny, przyjęty w szkole sposób);

4) w gimnazjum: wychowawca, nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel jednego z przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki) uczący w jednej pierwszej klasie (oznaczoną literką A lub w inny, przyjęty w szkole sposób); 

5) w liceum ogólnokształcącym: wychowawca, nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel jednego z przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki) uczący w jednej pierwszej klasie (oznaczoną literką A lub w inny, przyjęty w szkole sposób) oraz nauczyciel przyrody i nauczyciel historii i społeczeństwa, którzy w roku 2013/2014 będą uczyć tych przedmiotów uzupełniających.

Ponadto dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących proszeni będą o odpowiedzi na pytania dotyczące identyfikacji potrzeb i zasobów szkoły w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

Informacje uzyskane na podstawie ankiety nie zostaną w żaden sposób wykorzystane do oceny pracy szkoły, dyrektora czy nauczycieli. Będą one stanowiły podstawę do stworzenia zestawień statystycznych. Informacje dotyczące pojedynczych szkół i osób wypełniających arkusze ankiety nie zostaną w żaden sposób upublicznione.

Zapraszamy do zapoznania się z arkuszami ankiet. Informujemy, że ich forma zamieszczona na platformie monitorowania może nieznacznie ulec zmianie.

 

alt Przedszkole 2013  alt Przedszkole 2013
alt Szkoła podstawowa 2013  alt Szkoła podstawowa 2013
alt Gimnazjum 2013 alt Gimnazjum 2013
alt Liceum 2013 alt Liceum 2013
alt Bezpieczna szkoła-arkusz dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów altBezpieczna szkoła-arkusz dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

 


 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa