Wdrożenie podstawy programowej – materiały do pobrania

Planowanie pracy nauczyciela – scenariusze szkoleń

 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym. Technologie informacyjno-komunikacyjne. Iwona Brzózka-Złotnicka
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym. Technologie informacyjno-komunikacyjne. Halina Król
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym. Technologie informacyjno-komunikacyjne. Beata Chodacka
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym - pisanie programow nauczania. Joanna Przybylska
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym - metody aktywizujące. Magdalena Milczewska
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym - edukacja przyrodnicza. Dorota Sobierańska
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym - edukacja polonistyczna. Grażyna Walczewska-Klimczak
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym - edukacja polonistyczna. Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grażyna Walczewska-Klimczak
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym - edukacja polonistyczna. Danuta Świerczyńska-Jelonek
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym - edukacja matematyczna. Wioletta Jenderko
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym - edukacja matematyczna. Małgorzata Skura, Michał Lisicki
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym - edukacja matematyczna. Agnieszka Nowak-Łojewska
 • Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym - edukacja artystyczna. Joanna Przybylska
 • Uczeń jako odbiorca i interpretator różnych tekstów kultury – scenariusz warsztatów dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów. Ewa Nowel
 • Uczeń jako odbiorca i interpretator różnych tekstów kultury. Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego - prezentacja. Ewa Nowel
 • Sztuka argumentowania. Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego - prezentacja. Kinga Białek
 • Sztuka argumentowania – scenariusz warsztatów dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów. Kinga Białek
 • Od planu odtwórczego do planu własnej wypowiedzi. Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego - prezentacja. Małgorzata Kosińska-Pułka
 • Od planu odtwórczego do planu własnej wypowiedzi – scenariusz warsztatów dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów. Małgorzata Kosińska-Pułka
 • Kształtowanie świadomości językowej uczniów. Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego - prezentacja. Stefania Jagło
 • Kształtowanie świadomości językowej uczniów – scenariusz warsztatów dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów. Stefania Jagło
 •  

  Materiały szkoleniowe – Monitorowanie wewnętrzne

 • I. Moduł: Rola monitorowania i podstawy prawne jego realizacji (II-IV etap) - prezentacja
 • II. Moduł: Obszary monitorowania realizacji podstawy programowej (II-IV etap) - prezentacja
 • III. Moduł: Organizacja procesu monitorowania w szkole (II-IV etap) - prezentacja
 • IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej (II-IV etap) - prezentacja
 • Materiały Moduł I: Rola monitorowania i podstawy prawne jego realizacji (II-IV etap)
 • Materiały Moduł II: Obszary monitorowania realizacji podstawy programowej (II-IV etap)
 • Materiały Moduł III: Organizacja procesu monitorowania w szkole (II-IV etap)
 • Moduł III, zał. 1, 2, 3 (II-IV etap)
 • Materiały Moduł IV: Narzędzia monitorowania podstawy programowej (II-IV etap)
 • Moduł IV, zał. 1, 2, 3, 4 (II-IV etap)
 • Materiały Moduł V: Wykorzystanie wyników monitorowania z uwzględnieniem specyfiki II, III i IV etapu nauczania
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej – podstawowe problemy
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i szkole podstawowej (I etap) - prezentacja
 • V. Moduł: Wykorzystanie wyników monitorowania z uwzględnieniem specyfiki II, III i IV etapu nauczania - prezentacja
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i szkole podstawowej (I etap)
 •  

  Materiały szkoleniowe – Edukacja wczesnoszkolna od września 2014

 • Materiały i zasoby ORE
 • Generator kart zadań
 • Podstawa programowa, programy nauczania i podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej. Zmiany planowane od roku szkolnego 2014/2015
 • Przykładowy scenariusz zajęć 1
 • Przykładowy scenariusz zajęć 2
 • Przykładowy scenariusz zajęć 3
 • Przykładowy scenariusz zajęć 4
 • Sytuacje trudne w pracy nauczyciela
 • Prawo autorskie a otwarte zasoby edukacyjne
 • Neurodydaktyka - 6latek i później
 • Klasa I od 1 września 2014
 • Przykładowy scenariusz zajęć 12
 • Przykładowy scenariusz zajęć 11
 • Przykładowy scenariusz zajęć 10
 • Przykładowy scenariusz zajęć 9
 • Przykładowy scenariusz zajęć 8
 • Przykładowy scenariusz zajęć 7
 • Przykładowy scenariusz zajęć 6
 • Przykładowy scenariusz zajęć 5
 • Wykorzystanie Naszego Elementarza i Poradnika metodycznego
 •  

  Planowanie pracy nauczyciela na IV etapie edukacyjnym

 • „Wszystko jest poezja…”. Poradnik dla nauczycieli przygotowujących uczniów do interpretacji utworów poetyckich na maturze.
 • Planowanie pracy nauczyciela polonisty na IV etapie edukacyjnym. Poradnik metodyczny z przykładami zadań maturalnych
 • Uczeń i nauczyciel w roli rozmówcy. Prezentacja
 • Uczeń i nauczyciel w roli rozmówcy. Scenariusz warsztatów dla nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących i techników
 • Planowanie pracy nauczyciela polonisty na IV etapie edukacyjnym. Scenariusz warsztatów dla nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących i techników.
 • Planowanie pracy nauczyciela polonisty na IV etapie edukacyjnym. Prezentacja
 • Budowanie wypowiedzi ustnej z zakresu kształcenia językowego opartej na tekstach literackich, popularnonaukowych i publicystycznych. Scenariusz warsztatów dla nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących i techników
 • Budowanie wypowiedzi ustnej z zakresu kształcenia językowego opartej na tekstach literackich, popularnonaukowych i publicystycznych. Prezentacja
 • Budowanie wypowiedzi ustnej na podstawie tekstu literackiego i ikonicznego. Scenariusz warsztatów dla nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących i techników.
 • Budowanie wypowiedzi ustnej na podstawie tekstu literackiego i ikonicznego. Prezentacja
 •  

   

   

  Ostatnia aktualizacja:

  Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa