Biblioteczka Nauczyciela i Dyrektora

Planowanie i ewaluacja pracy

Planowanie i ewaluacja pracy − poradniki w formacie epub
Planowanie i ewaluacja pracy − poradniki w formacie pdf

Monitorowanie wewnętrzne

Monitorowanie zewnętrzne

Informacje o wynikach monitorowania realizacji podstawy programowej

Varia

Dziecko w szkole − poradniki w formacie epub
Metoda projektów − poradnik w formacie epub 
Programy nauczania − poradnik w formacie epub

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa