Zasoby ECML

 

Wszystkie książki ECJN (łącznie z materiałami nt Europejskiego Portfolio Językowego, zestawami szkoleniowymi, itp.) są dostępne nieodpłatnie w Internecie

“The European Language Gazette”

Zbiór aktualnych informacji o projektach, o ECJN i o pracy Rady Europy w dziedzinie języków”

Promocja wydarzeń związanych z edukacją językową promocja biegłości w określonych obszarach edukacji językowej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa