Poszukujemy organizatora konkursu na projekty edukacyjne

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje organizatora ogólnopolskiego konkursu dla szkół gimnazjalnych na najciekawsze projekty edukacyjne celem podjęcia współpracy. W szczególności zapraszamy podmioty zajmujące się edukacją i współpracą ze szkołami. Zadanie będzie realizowane w projekcie "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji w załączniku

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa