Tworzenie programów nauczania

Tworzenie programów nauczania

29 kwietnia 2020

Materiały do pobrania – programy nauczania – programy do szkoły ponadpodstawowej

Liceum i technikum

Szkoła branżowa I i II stopnia

29 kwietnia 2020

Materiały do pobrania – Koncepcja nakładek wraz ze scenariuszami lekcji uwzględniającymi specjalne potrzeby edukacyjne

28 kwietnia 2020

Koncepcja nakładek wraz ze scenariuszami lekcji uwzględniającymi specjalne potrzeby edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją i scenariuszami uwzględniającymi
specjalne potrzeby edukacyjne (SPE). Koncepcja nakładek odnosi się do programów
nauczania oraz scenariuszy zajęć/lekcji, które zostały opracowane w ramach projektu (więcej…)

30 grudnia 2019

Materiały do pobrania – programy nauczania – programy do szkoły podstawowej

Edukacja wczesnoszkolna

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa