Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Spotkanie autorów – grupa 5
19 października 2018

Dalsze prace nad planami i programami nauczania

Zespoły autorów nieprzerwanie pracują nad planami i programami nauczania w oparciu o zmodyfikowane w projektach „Partnerstwo. Etap 2.” oraz „Partnerstwo. Etap 3.” podstawy programowe kształcenia w zawodach. Są one produktem projektów ORE, a nie ostateczną wersją rozporządzenia. Nadal trwają prace merytoryczne i są prowadzone konsultacje – przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Badań Edukacyjnych. Dyrektorzy szkół muszą więc pamiętać, aby opracowane przez ORE programy nauczania dostosować do treści obowiązujących od 1 września 2019 r. rozporządzeń w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego oraz ramowych planów nauczania. (więcej…)

15 czerwca 2018

Nabór na recenzentów planów i programów nauczania

Poszukujemy recenzentów planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ. (więcej…)

15 czerwca 2018

Spotkanie autorów planów i programów nauczania

W ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap. 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” rozpoczęły się prace nad opracowaniem planów i programów nauczania. (więcej…)

wicedyrektor Ośrodka dr Beata Jancarz-Łanczkowska
14 czerwca 2018

Trzecie ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dotyczące rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania

12 czerwca 2018 r. odbyło się ostatnie już ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dotyczące rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania zorganizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (więcej…)

Uczestnicy spotkania
13 czerwca 2018

Spotkanie autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji

W dniach 9–11 czerwca 2018 r. w Warszawie spotkali się autorzy suplementów do dyplomów i kwalifikacji. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa