Spotkanie autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

W dniach 9–11 czerwca 2018 r. w Warszawie spotkali się autorzy suplementów do dyplomów i kwalifikacji. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Ekspert zadania 2 Monika Wojciechowska wygłosiła prezentację na temat zasad konstruowania suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz przykładów ich zapisu, a także przedstawiła zakres prac autorów suplementów. Z kolei ekspert wiodący zadania 1 Magdalena Mrozkowiak zaprezentowała metodologię, zasady formułowania zapisów w suplementach oraz szczegółowo omówiła szablon do opracowania profilu umiejętności i kompetencji.

Następnie uczestnicy spotkania przystąpili do pracy warsztatowej. Za sprawy organizacyjne odpowiadały: Magdalena Jakubowska, Anna Jaworska i Anna Kamont.

Prace autorów wspomagała specjalnie utworzona do tego celu platforma edukacyjna „Suplementy” na platformie Moodle, która umożliwia korzystanie z dokumentów programowych i materiałów źródłowych oraz nawiązanie współpracy i wymianę informacji.

 

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Magdalena Mrozkowiak, Monika Wojciechowska - eksperci projektu

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa