Dalsze prace nad planami i programami nauczania

Spotkanie autorów – grupa 5
Spotkanie autorów – grupa 5

Zespoły autorów nieprzerwanie pracują nad planami i programami nauczania w oparciu o zmodyfikowane w projektach „Partnerstwo. Etap 2.” oraz „Partnerstwo. Etap 3.” podstawy programowe kształcenia w zawodach. Są one produktem projektów ORE, a nie ostateczną wersją rozporządzenia. Nadal trwają prace merytoryczne i są prowadzone konsultacje – przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Badań Edukacyjnych. Dyrektorzy szkół muszą więc pamiętać, aby opracowane przez ORE programy nauczania dostosować do treści obowiązujących od 1 września 2019 r. rozporządzeń w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego oraz ramowych planów nauczania.

We wrześniu br. do zespołu projektu „Partnerstwo. Etap 3.” dołączyła Barbara Drygas, ekspert wiodący, która prowadzi spotkania i udziela konsultacji merytorycznych autorom, redaktorom oraz recenzentom. Posiada bogate doświadczenie jako autor programów nauczania oraz jako wieloletni wicedyrektor Szkoły Policealnej w Olsztynie.

Spotkanie autorów – grupa 2
Spotkanie autorów – grupa 3
Spotkanie autorów – grupa 4
Spotkanie autorów – grupa 5
Spotkanie autorów – grupa 6
Spotkanie autorów – grupa 1
Spotkanie autorów – grupa 1
Spotkanie autorów – grupa 7
Spotkanie autorów – grupa 8
Spotkanie autorów – grupa 9
Spotkanie autorów – grupa 10
Spotkanie autorów – grupa 2
Spotkanie autorów – grupa 3
Spotkanie autorów – grupa 4

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa