Nabór na recenzentów planów i programów nauczania

Poszukujemy recenzentów planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ.

Zadaniem recenzenta będzie opracowanie dwóch pisemnych recenzji merytorycznych planu i przedmiotowego programu nauczania zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem formularza recenzji oraz z materiałem pomocniczym. Termin realizacji umowy:  9 lipca – 13 sierpnia 2018 r.

Recenzent nie może być jednocześnie autorem/redaktorem merytorycznym planów i programów nauczania.

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: anna.spryszynska@ore.edu.pl do 18 czerwca 2018 r. do godz. 12.00

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE

Zadanie realizowane jest w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa