Trzecie ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dotyczące rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania

wicedyrektor Ośrodka dr Beata Jancarz-Łanczkowska
wicedyrektor Ośrodka dr Beata Jancarz-Łanczkowska

12 czerwca 2018 r. odbyło się ostatnie już ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dotyczące rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania zorganizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Po raz kolejny uczestniczyli w nim dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi oraz pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Celem spotkania było wypracowanie rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz do metodyki doradztwa zawodowego.

Spotkanie otworzyła Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Beata Jancarz-Łanczkowska. Ekspert etapu 3 projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Zygmunt Niechoda mówił o edukacji normalizacyjnej w szkole zawodowej – czy powinna być w podstawach programowych.

Magdalena Mrozkowiak (ekspert zadania 1) oraz Monika Wojciechowska (ekspert zadania 2) mówiły o produktach projektu etapu 2 projektu „Partnerstwo”. Następnie w imieniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Urszula Blicharz wygłosiła prezentację „Podstawy programowe kształcenia w zawodach a model egzaminu zawodowego”.

Część warsztatową „Co powinien zawierać program nauczania do zawodu?” poprowadzili w podgrupach: Magdalena Mrozkowiak, Monika Wojciechowska, Urszula Blicharz i Anna Kamont, a część „Jak pracować z uczniem w ramach realizacji zajęć doradztwa zawodowego?” – Anna Pregler, Joanna Saska-Dymnicka, Anna Borowska i Anna Koszarna-Grela.

 

wicedyrektor Ośrodka dr Beata Jancarz-Łanczkowska
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Monika Wojciechowska, ekspert zadania 2
Magdalena Mrozkowiak, ekspert zadania 1

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa