Model wczesnego wspomagania rozwoju skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość. Materiały z konferencji

Model wczesnego wspomagania rozwoju skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość. Materiały z konferencji
Model wczesnego wspomagania rozwoju skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość. Materiały z konferencji

Publikacja dla kadr przedszkoli, szkół i placówek, a także rodziców i opiekunów podejmująca
zagadnienia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny. To zbiór
artykułów przygotowanych jako uzupełnienie wystąpień prelegentów konferencji Model wczesnego
wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość
,
która odbyła się 8 grudnia 2022 r.

Autorzy w zwięzły sposób przedstawiają informacje dotyczące Nowego modelu wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin, narzędzi do skriningu rozwojowego małego dziecka (SRMD), oceny funkcjonalnej, a także dzielą się doświadczeniami z wykorzystywania modelu skoncentrowanego na rodzinie w praktyce zespołów WWR.

Zapraszamy do lektury.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa