Szkoła jako zróżnicowane środowisko edukacyjne. Praca w klasie zróżnicowanej uwarunkowana dialogiem edukacyjnym

Publikacja należy do serii poświęconej nauczaniu w klasie zróżnicowanej. Autorka proponuje nauczycielom koncepcję edukacyjną opartą na podjęciu dialogu, którego istotą jest swoiste spotkanie nauczyciela z uczniem, jednak możliwą do zastosowania przez nauczyciela refleksyjnego, twórczego i pełniącego rolę mentora. Taki nauczyciel zna i rozumie potrzeby uczniów oraz swoje kompetencje, planuje i realizuje nieszablonowe rozwiązania i wsparcie dla wszystkich podopiecznych, zachowując ich podmiotowość i indywidualność.

Zdaniem autorki w tak rozumianym procesie dialogowym realizowane są trzy obszary działania ludzkiego: poznanie, rozumienie i zastosowanie w praktyce – dla nauczycieli oznaczające konieczność pozyskiwania nowych kompetencji, a dla uczniów – osiągniecie sukcesu edukacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa