Program Junior-Edu-Żywienie (JEŻ) dla uczniów klas I–VI szkoły podstawowej

Źródło: gov.pl/web/edukacja-i-nauka
Źródło: gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Nawyki żywieniowe, wypracowane w dzieciństwie, często są kontynuowane w życiu dorosłym. Dlatego istotne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób prozdrowotny. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I–VI pn. Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).

Program będzie realizowany przez specjalistów w dziedzinie żywienia i dietetyki z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

W ostatnich kilkudziesięciu latach pogłębia się problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Z tego powodu należy podjąć działania edukacyjne w środowisku szkolnym, które obejmą uczniów, nauczycieli i rodziców.

Program będzie wspierał działania realizowane w ramach Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. Planuje się, że obejmie swoim zasięgiem 2170 szkół z całej Polski oraz zakłada przeszkolenie nauczycieli z zarejestrowanych szkół oraz prowadzenie dalszych szkoleń wśród kadry pedagogicznej.

Program JEŻ zainaugurowały warsztaty edukacyjno-kulinarne. Wraz z uczniami zdrowe desery przygotowywali ministrowie Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski oraz rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Michał Zasada.

Relacja z inauguracji

Założenia programu

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa