Zaktualizowane zasady ubiegania się o granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

UWAGA – zaktualizowane zasady ubiegania się o granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych w II rundzie naboru.
Informujemy, że w dokumentacji konkursu grantowego w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa pp” nastąpiły zmiany, wynikające z dopuszczenia możliwości wskazania do roli poradni koordynującej więcej niż jednej poradni prowadzonej przez dany organ prowadzący. Nabór w drugiej rundzie rozpocznie się 20 maja i zakończy 2 czerwca 2022 i prowadzony jest poprzez generator wniosków
Jednocześnie przypominamy o spotkaniu informacyjnym nt. konkursu dla organów prowadzących poradnie 18.05.2022.

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa