Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP

Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP

20 października 2023

Konferencja: Ocena funkcjonalna – wdrażanie modelowych rozwiązań w przedsięwzięciach grantowych

27 września 2023 roku odbyła się konferencja: Ocena funkcjonalna – wdrażanie modelowych rozwiązań w przedsięwzięciach grantowych.

Wydarzenie to stanowiło podsumowanie projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10

Konferencja skierowana była do dyrektorów i specjalistów z poradni psychologiczno- pedagogicznych, dyrektorów oraz specjalistów ze szkół ogólnodostępnych i przedszkoli, kuratorów i wizytatorów, w szczególności do dyrektorów i specjalistów zaangażowanych w prowadzenie 12 projektów grantowych realizowanych w ramach projektu ORE „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Podczas konferencji omówiono cele, założenia, przebieg i efekty realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Ponadto prelekcje wygłosili specjaliści, którzy omówili procedurę prowadzenia oceny funkcjonalnej w ujęciu diagnostycznym, jak również w zakresie współpracy między poradniami psychologiczno-pedagogicznymi a szkołami i przedszkolami. Przedstawiona została również rola rodziców w procesie oceny funkcjonalnej oraz możliwości ich wsparcia.

Uzupełnieniem tej tematyki było omówienie wniosków z działań prowadzonych w projekcie innowacyjno badawczym w zakresie wsparcia międzysektorowego.

Wystąpili również przedstawiciele MEiN, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy wprowadzili uczestników konferencji w problematykę działań podejmowanych na rzecz wspierania dostępności edukacji dla każdego ucznia w projektach FERS.

Nagranie z konferencji

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji przedstawionych podczas konferencji.

22 września 2023

Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10.

Konferencja w formule on-line odbędzie się 27 września 2023 roku, w godz. 10.00 – 14.00. Kierujemy ją do dyrektorów i specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów oraz specjalistów ze szkół ogólnodostępnych i przedszkoli, kuratorów i wizytatorów.

Podczas konferencji omówione zostaną cele, założenia, przebieg i efekty realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Wystąpią specjaliści, którzy omówią procedurę prowadzenia oceny funkcjonalnej w ujęciu diagnostycznym, jak również w zakresie współpracy między poradniami psychologiczno-pedagogicznymi a szkołami i przedszkolami. Przedstawiona zostanie również rola rodziców w procesie oceny funkcjonalnej oraz możliwości ich wsparcia.

Uzupełnieniem tej tematyki będzie omówienie wniosków z działań prowadzonych
w projekcie innowacyjno-badawczym w zakresie wsparcia międzysektorowego realizowanym przez Uniwersytet Śląski.

Wystąpią również przedstawiciele MEiN, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy wprowadzą uczestników konferencji w problematykę działań podejmowanych na rzecz wspierania dostępności edukacji dla każdego ucznia
w projektach FERS.

Konferencja odbędzie się online, udział w niej jest bezpłatny. Podczas trwania transmisji będzie dostępne tłumaczenie na PJM. 

Formularz rejestracyjny

Załączniki:

Więcej informacji o projekcie: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

 

6 czerwca 2023

Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – psychologów – z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej KAPP oraz baterii diagnostycznej OKC

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – psychologów – z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej KAPP (do oceny rozwoju poznawczego) oraz baterii diagnostycznej OKC (do oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i osobowościowego) realizowane w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy psychologów, którzy NIE BRALI udziału w szkoleniach grantowych oraz w szkoleniach z zakresu wykorzystania w prowadzeniu oceny funkcjonalnej baterii diagnostycznych KAPP i OKC dla województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do materiałów merytorycznych nt. narzędzi diagnostycznych KAPP i OKC.

Całość szkolenia będzie wynosiła łącznie 44 godziny dydaktyczne (dla obu modułów) i będzie realizowana w formie samokształcenia w wymiarze 32 godzin dydaktycznych oraz 12 godzin dydaktycznych w podziale na spotkania w formie on-line.

Samokształcenie (praca własna uczestnika), zgodnie z programami poszczególnych modułów szkoleniowych, powinno odbywać się przed spotkaniami on-line lub równolegle ze spotkaniami on-line. Samokształcenie polega na lekturze materiału szkoleniowego (materiał podstawowy, prezentacja oraz film).

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), do której otrzymają Państwo dostęp.

Otrzymacie Państwo również dostęp do aplikacji KAPP oraz OKC (warunkiem jest podpisanie z ORE porozumienia dot. wykorzystania narzędzi).

Warunkiem koniecznym udziału w szkoleniu jest wypełnienie, podpisanie załączonego Oświadczenia uczestnika projektu i przesłanie na adres:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
z dopiskiem: Szkolenie KAPP i OKC

W momencie rejestracji prosimy o wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu przesłanie skanu dokumentu na adres mailowy: katarzyna.zajaczkowska@ore.edu.pl.

Na szkolenie możecie się Państwo zarejestrować stronie szkoleń.

Informacji na temat rekrutacji na szkolenie oraz warunków udziału w szkoleniu udzielają:

Szczegółowych informacji merytorycznych na temat funkcjonalności baterii oraz dostępów i porozumień dot. wykorzystania narzędzi udziela kierownik projektu, Katarzyna Nowakowska, tel. 22/570 83 59, katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl.

Zapraszamy serdecznie,

Zespół projektu Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Nazwa szkoleniaDataGodzinaLink do rejestracji
Grupa 1KAPP15.06.202310:00-15:00Link do szkolenia
OKC22.06.20239:00-14:00
Grupa 2KAPP16.06.20238:00-13:00Link do szkolenia
OKC26.06.20239:00-14:00
Grupa 3KAPP19.06.202310:00-15:00Link do szkolenia
OKC3.07.20239:00-14:00
Grupa 4KAPP20.06.20238:00-13:00Link do szkolenia
OKC4.07.20239:00-14:00
19 maja 2023

II tura szkoleń z zakresu prowadzenia OCENY FUNKCJONALNEJ z wykorzystaniem baterii diagnostycznej KAPP oraz baterii diagnostycznej OKC dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

w związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego korzystania z narzędzi diagnostycznych: baterii do oceny w obszarze poznawczym KAPP oraz baterii do oceny w obszarze emocjonalno-społecznym i osobowościowym OKC, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu składającym się z trzech modułów:

Moduł I: Prowadzenie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedury konsultacji zespołowych;
Moduł II: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej KAPP;
Moduł III: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej OKC;

realizowanym w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Celem prowadzonego przez ORE cyklu szkoleń jest poszerzenie wiedzy ich uczestników z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej, dostarczenie praktycznych rozwiązań w zakresie wykorzystania w ocenie funkcjonalnej procedury konsultacji zespołowych oraz baterii diagnostycznych: KAPP  i OKC, wdrażania procedury oceny funkcjonalnej w pracy specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych, przygotowanie do prowadzenia oceny funkcjonalnej, przedstawienie dokumentacji oraz dodatkowych narzędzi niezbędnych do prowadzenia oceny funkcjonalnej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do materiałów merytorycznych z poszczególnych modułów, w tym materiałów z zakresu OCENY FUNKCJONALNEJ oraz narzędzi diagnostycznych KAPP i OKC.

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), do której otrzymają Państwo dostęp.

Otrzymacie Państwo również dostęp do aplikacji KAPP oraz OKC.

Na szkolenie możecie się Państwo zarejestrować na stronie: www.szkolenia.ore.edu.pl do dnia 24 maja 2023 r.

Informacji na temat rekrutacji na szkolenie udzielają:

Magdalena Ostrowska, tel. 22/570 83 69, magdalena.ostrowska@ore.edu.pl

Katarzyna Zajączkowska, tel. 22/570 83 68, katarzyna.zajaczkowska@ore.edu.pl

Zapraszamy serdecznie,

Zespół projektu Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Nazwa szkoleniaDataGodzinaLink do szkolenia
Grupa 7 OKC13.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP30.05.20238:00-13:00
OF27.06.20239:00-14:00
Grupa 8OKC16.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP30.05.20239:45-14:45
OF27.06.202315:00-20:00
Grupa 9 OKC20.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP30.05.202311:30-16:00
OF28.06.20239:00-14:00
Grupa 10OKC23.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP2.06.20238:00-13:00
OF29.06.20239:00-14:00
Grupa 11OKC27.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP2.06.20239:45-14:45
OF30.06.20239:00-14:00
Grupa 12 OKC30.06.20239:00-14:00Link do szkolenia
KAPP2.06.202311:30-16:00
OF3.07.20239:00-14:00
11 maja 2023

Szkolenie z zakresu prowadzenia OCENY FUNKCJONALNEJ z wykorzystaniem baterii diagnostycznej KAPP oraz baterii diagnostycznej OKC skierowane jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego

W związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego korzystania z narzędzi diagnostycznych: baterii do oceny w obszarze poznawczym KAPP oraz baterii do oceny w obszarze emocjonalno-społecznym i osobowościowym OKC, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu składającym się z trzech modułów:

  • Moduł I: Prowadzenie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedury konsultacji zespołowych;
  • Moduł II: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej KAPP;
  • Moduł III: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej OKC;

realizowanym w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Celem prowadzonego przez ORE cyklu szkoleń jest poszerzenie wiedzy ich uczestników z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej, dostarczenie praktycznych rozwiązań w zakresie wykorzystania w ocenie funkcjonalnej procedury konsultacji zespołowych oraz baterii diagnostycznych: KAPP  i OKC, wdrażania procedury oceny funkcjonalnej w pracy specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych, przygotowanie do prowadzenia oceny funkcjonalnej, przedstawienie dokumentacji oraz dodatkowych narzędzi niezbędnych do prowadzenia oceny funkcjonalnej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do materiałów merytorycznych z poszczególnych modułów, w tym materiałów nt. narzędzi diagnostycznych KAPP i OKC przygotowanych przez autorów ww. narzędzi.

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), do której otrzymają Państwo dostęp.

Otrzymacie Państwo również dostęp do aplikacji KAPP oraz OKC.

Rejestracja na szkolenia

Informacji na temat rekrutacji na szkolenie udzielają:

  • Magdalena Ostrowska, tel. 22/570 83 69, magdalena.ostrowska@ore.edu.pl
  • Katarzyna Zajączkowska, tel. 22/570 83 68, katarzyna.zajaczkowska@ore.edu.pl

Zapraszamy serdecznie,

Zespół projektu Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Terminy szkoleń:

Nazwa szkoleniaDataGodzinaLink do rejestracji
Grupa 1OKC16.05.20239:00-14:00Link do rejestracji
Grupa 1KAPP19.05.20238:00-13:00
Grupa 1OF12.06.20239:00-14:00
Grupa 2OKC19.05.20239:00-14:00Link do rejestracji
Grupa 2KAPP29.05.20238:00-13:00
Grupa 2OF19.06.20239:00-14:00
Grupa 3 OKC23.05.20239:00-14:00Link do rejestracji
Grupa 3 KAPP19.05.202311:30-16:00
Grupa 3 OF21.06.20239:00-14:00
Grupa 4 OKC26.05.20239:00-14:00Link do rejestracji
Grupa 4 KAPP19.05.20239:45-14:45
Grupa 4 OF21.06.202315:00-20:00
Grupa 5 OKC30.05.20239:00-14:00Link do rejestracji
Grupa 5 KAPP29.05.20239:45-14:45
Grupa 5 OF26.06.20239:00-14:00
Grupa 6 OKC2.06.20239:00-14:00Link do rejestracji
Grupa 6 KAPP29.05.202311:30-16:00
Grupa 6 OF26.06.202315:00-20:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa