Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał  prestiżowe wyróżnienie Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie 13 przedszkolom i 25 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 11 województw: lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.

Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie w roku 2021 otrzymały:

Lp.Nazwa przedszkola/ szkoływojewództwo
1.Miejskie Przedszkole nr 25 „Bajka” w Zielonej Górzelubuskie
2.Przedszkole Miejskie nr 29 „Kasztanowa Kraina” w Gorzowie Wlkp.lubuskie
3.Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowielubuskie
4.Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniułódzkie
5.Zespół Szkół nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach łódzkie
6.Szkoła Podstawowa nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowiemałopolskie
7.Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckimmazowieckie
8.Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legionowiemazowieckie
9.Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawiemazowieckie
10.Samorządowe Przedszkole w Dydnipodkarpackie
11.Przedszkole Publiczne nr 34 w Rzeszowiepodkarpackie
12.Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu podkarpackie
13.Szkoła Podstawowa w Trepczypodkarpackie
14.Szkoła Podstawowa im. gen. W. Sikorskiego w Tuszowie Narodowympodkarpackie
15.Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapachpodlaskie
16.Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańskupomorskie
17.I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej –Curie w Satrogardzie Gdańskimpomorskie
18.Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumipomorskie
19.Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańskupomorskie
20.Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicachśląskie
21.Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznieśląskie
22.Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne w Jaworznieśląskie
23.Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcuśląskie
24.Przedszkole nr 26 w Chorzowieśląskie
25.Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychachśląskie
26.Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznieśląskie
27.Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicachśląskie
28.Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Sosnowcu śląskie
29.Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicachśląskie
30.Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elbląguwarmińsko-mazurskie
31.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowiewarmińsko-mazurskie
32.Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródziewarmińsko-mazurskie
33.Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródziewarmińsko-mazurskie
34.Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybniewarmińsko-mazurskie
35.Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Szymanowiewarmińsko-mazurskie
36.Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródziewarmińsko-mazurskie
37.Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowiewielkopolskie
38.Przedszkole Publiczne nr 41 „Źródełko” w Szczeciniezachodniopomorskie

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym placówkom oraz wojewódzkim i rejonowym koordynatorom, którzy wspierają przedszkola i szkoły w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa