Wspieranie klas wielojęzycznych

Zapraszamy na szkolenie organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Graz (ECML), którego celem jest przygotowanie nauczycieli i szkół do wyzwań związanych z przyjęciem uczniów pochodzących ze środowisk o odmiennej kulturze i języku.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, koordynatorów edukacji międzykulturowej oraz kadry pedagogicznej zaangażowanej w pracę w klasach zróżnicowanych językowo i kulturowo.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję:

  • zapoznać się z podstawowymi zasadami i wartościami leżącymi u podstaw wielojęzyczności i edukacji międzykulturowej,
  • poznać rolę i wpływ różnorodności językowej i kulturowej na pracę szkoły i osiąganie przez uczniów sukcesu w nauce,
  • doskonalić umiejętności pedagogiczne w zakresie wspierania uczniów w diagnozie i rozwijaniu ich kompetencji językowych i międzykulturowych.

Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów ECML w języku angielskim. Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym. Zapraszamy po dwie osoby z placówki (np. nauczyciel języka obcego i nauczyciel przedmiotów niejęzykowych).

Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu. Gwarantujemy nocleg z 23 na 24 listopada.

Termin: 24–25 listopada 2021 r.

Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji Centrum Szkoleniowe 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Szczegóły i zapisy za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 29 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa