Promocja zdrowia w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

Zapraszamy do lektury kolejnej publikacji z cyklu „Bank Dobrych Praktyk”. Monika Kroehnke,
koordynatorka do spraw promocji zdrowia w szczecińskim zespole szkół gastronomicznych,
relacjonuje działania podejmowane w celu promocji zachowań prozdrowotnych. Ważna jest
konsekwencja w działaniu. Miarą sukcesu jest zaangażowanie jak największej grupy uczniów, a także
rodziców i zewnętrznych podmiotów wspomagających.

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa