E-Konferencja: Szkoła Ćwiczeń NOW: “NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA” – czyli, co w praktyce oznacza NOW?

Na pytanie postawione w tytule konferencji szkoły ćwiczeń odpowiadały w dniach 7–8 czerwca 2021 r. Wydarzenie stało się okazją do zaprezentowania dorobku, refleksji, a także zmian, które zaistniały w czasie realizacji projektu szkół ćwiczeń.

Podczas konferencji zaprezentowały się:

 • Pomorska Szkoła Ćwiczeń – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
 • Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
 • Opolska Szkoła Ćwiczeń: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu
 • Toruńska Szkoła Ćwiczeń dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu

Wydarzenie stało się płaszczyzną wymiany doświadczeń oraz wielu inspiracji dla polskich szkół w kontekście wdrażania nowych form i metod pracy, wspartych doświadczeniem szkół, uczelni oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli. Ważnym wątkiem spotkania było doradztwo metodyczne, które w szkołach ćwiczeń pełni bardzo ważną rolę wspierającą rozwój nauczycieli, którzy stają się mentorami i tutorami dla szkół wspierających.

Kolejne punkty konferencji obejmowały:

 • Cogito – szkoła ćwiczeń z własnym obliczem – o książce „Cogito. Szkoła z własnym obliczem”, Oficyna Wyd. Impuls: Marzena Kędra
 • Co mówią wyniki badań Wielkopolskiej Szkoły Ćwiczeń w Cogito o szkołach ćwiczeń? prof. dr hab. Renata Michalak, mgr Elżbieta Misiorna
 • Profesorskie gadanie – blog jako przykład tworzenia środowiska edukacji rozproszonej prof. dr hab. Stanisław Czachorowski
 • Doradztwo metodyczne a szkoły ćwiczeń – czyli w jaki sposób szkoła ćwiczeń wspiera rozwój zawodowy nauczycieli: Małgorzata Wojnarowska-Grzebień, MCDN w Krakowie
 • Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE – wielowymiarowy rozwój metodą praktycznych działań – organizacja, realizacja, korzyści
 • DECISION THINKING, czyli jak podejmować lepsze decyzje? Porozmawiajmy o tym, jak czasem mózg chodzi na skróty, możliwych pułapkach myślenia oraz o praktycznych narzędziach: Agnieszka Pełka-Szajowska
 • Szkoły ćwiczeń dzisiaj – od modelu do praktyki edukacyjnej: Agnieszka Pietryka, Magdalena Brewczyńska Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Galaktyka kompetencji – czyli kompetencje kluczowe w praktyce. Co jest ważne w szkole: Edyta Borowicz-Czuchryta
 • Praktyka nad teorią – metody i formy pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji matematycznych oraz podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, Maciej Dąbrowski
 • Jak rozwijać potencjał szkoły ćwiczeń we współpracy z uczelnią wyższą? dr Dawid Kędzierski, Uniwersytet Szczeciński

Cześć warsztatowa obejmowała interaktywne warsztaty:

 • Szkoła ćwiczeń z Desing Thinking: Aneta Duda-Jaśkiewicz, Centrum Nauki Kopernik; Piotr Mazur, Scholar
 • Czy praca w Microsoft Teams w nauczaniu stacjonarnym jest nadal możliwa? Artur Rudnicki, Microsoft
 • Czy szkoła zabija kreatywność? Aneta Duda-Jaśkiewicz, Centrum Nauki Kopernik
 • Czym jest Pozytywna Dyscyplina i dlaczego jest niezbędna w przestrzeni szkolnej?
 • Magdalena Ostrowska, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu

NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA – hasła minionej konferencji pokazały oblicze szkół ćwiczeń, które oprócz nauki, otwartości na nowe wyzwania, współpracują, by dzielić się doświadczeniami i podnosić jakość pracy.

notatka wizualna

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa