E-konferencja „Szkoła Ćwiczeń NOW: NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA – czyli, co w praktyce oznacza NOW?”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w e-konferencji „Szkoła Ćwiczeń NOW: NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA – czyli, co w praktyce oznacza NOW?”, która będzie zorganizowana na platformie ORE w dniach 7–8 czerwca 2021 r.

Podczas konferencji uczestnicy wymienią doświadczenia dotyczące współpracy w ramach szkół ćwiczeń oraz poszerzą wiedzę w zakresie rozwiązań metodycznych stosowanych w szkołach ćwiczeń. Dodatkowo, dla uczestników konferencji, przewidziana jest sesja warsztatowa, która pokaże metody, techniki i sposoby pracy w szkołach ćwiczeń, które poprowadzą trenerzy zewnętrzni oraz przedstawiciele społeczności szkół ćwiczeń.

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przede wszystkim dyrektorów i nauczycieli szkół ćwiczeń, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, uczelni, przedstawicieli organów prowadzących oraz wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem i działaniem szkół ćwiczeń.

Rekrutacja na konferencję.

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa