„Twórczy uczeń wyzwaniem edukacji” konferencja otwierająca Bialską Szkołę Ćwiczeń

Logo Szkoły ćwiczeń
Logo Szkoły ćwiczeń

22 lutego 2021r. odbyła się konferencja „Twórczy uczeń wyzwaniem edukacji” otwierająca Bialską Szkołę Ćwiczeń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych”.

Konferencję otworzył w imieniu Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka Wiceprezydent Maciej Buczyński, który zaprezentował założenia Bialskiej Szkoły Ćwiczeń oraz przedstawił cele tego projektu i jego znaczenie dla społeczności lokalnej. Spotkanie moderował dr Stanisław Romanowski Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska.

W pierwszej części konferencji głos zabrali zaproszeni goście, którzy w krótkich wystąpieniach poruszyli następujące zagadnienia:

 • Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty mówiła o potrzebie rozwoju szkół, by były atrakcyjne dla ucznia oraz podkreśliła znaczenie pracy z uczniem zdolnym, wspieranie tego ucznia, rozwijanie jego kompetencji i przygotowanie do funkcjonowania na współczesnym rozwijającym się rynku pracy i we współczesnym świecie.
 • W imieniu Ministra Edukacji i Nauki wystąpił Paweł Bieniek, który podkreślił znaczenie Szkoły Ćwiczeń dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, ponieważ działanie to jest jednym z priorytetów jakie podejmuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podkreślił również, że w dzisiejszych czasach oświata musi być otwarta na zmiany, aby sprostać wymaganiom współczesności i dlatego ważne jest powstanie drugiej takiej placówki w województwie jaką jest Bialska Szkoła Ćwiczeń. Wyraził przekonanie, że ta inicjatywa umożliwi nauczycielom doskonalenie warsztatu pracy w stosowaniu metod nauczania rozwijających kompetencje kluczowe i uniwersalne uczniów.
 • Pani Magdalena Brewczyńska reprezentująca Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych   w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie nakreśliła główne założenia modelu szkół ćwiczeń, krótko przedstawiła zrealizowane już projekty i pokazała ich znaczenie jako elementu wspierającego dla powstających szkół ćwiczeń.
 • W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego głos zabrała Barbara Kratiuk – kierownik LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej, która przedstawiła działania prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Bialskiej Szkoły Ćwiczeń. Odniosła się do zasobów i potencjału jaki można wykorzystać w tworzeniu sieci szkół.
 • W drugiej części konferencji prelegenci zaprezentowali formy i sposoby wspierania ucznia w jego rozwoju poprzez realizowanie programów i projektów skierowanych na rozwój zainteresowań, pasji oraz wsparcie ucznia.
 • Katarzyna Sierpotowska – dyrektor Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej omówiła poziom współpracy w ramach Szkoły Ćwiczeń polegający na wzajemnym poszukiwaniu rozwiązań, diagnozie, wymianie doświadczeń i tworzeniu wirtualnej przestrzeni do wymiany tych doświadczeń, jak również zwróciła uwagę na studenta w szkole.
 • Agata Kapica – przedstawiciel Industry Executive – EDU Microsoft zaprezentowała możliwość rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów wykorzystując zasoby Microsoft.
 • Justyna Prokocka-Kasjaniuk – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej omówiła wdrażanie autorskiego program skierowanego do uczniów klas I-III mgr Anny Śladewskiej „Bądź Mistrzem”.
 • Małgorzata Rafał z Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej przedstawiła prezentacje „Dzieci Kultury”, w której pokazała pasje i talenty uczestników zajęć artystycznych prowadzonych w ramach działań BCK.
 • Ewa Filipiuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej przybliżyła działania biblioteki w materiale „Biblioteka XXI wieku w edukacji nieformalnej”.
 • Dr Sabina Wieruszewska-Duraj z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wygłosiła wykład na temat „Wspieranie twórczej postawy ucznia na lekcji”.

Następnie odbyła się dyskusja uczestników konferencji, którą moderował dr Stanisław Romanowski.

Konferencja stała się okazją do poznania założeń Bialskiej Szkoły Ćwiczeń, celów tego projektu oraz znaczenia i wpływu jakie on ma dla edukacji, szczególnie w wymiarze lokalnym. W konferencji brało udział 205 osób: kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i studenci oraz przedstawiciele organu nadzorującego i prowadzącego z miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.

W projekcie biorą udział:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej pełniąca rolę Szkoły Ćwiczeń.

Uczestnicy/Szkoły wspierane z terenu miasta Biała Podlaska :

 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Podlaskiej
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej

Uczestnicy/Szkoły wspierane z gminy Biała Podlaska :

 • Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa