Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej. Raport z realizacji projektu

Zapraszamy do zapoznania się z raportem opracowanym przez dr Agnieszkę Małkowską Szkutnik i Wiolettę Jaskólską w ramach realizacji projektu „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej”.

Przedsięwzięcie realizowały – Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, a jego uczestnikami byli przedstawiciele kuratoriów oświaty, ogólnodostępnych szkół podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych zlokalizowanych na terenie poszczególnych województw całej Polski.

Celem projektu była diagnoza potrzeb uczniów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym oraz podnoszenie jakości kształcenia i wychowania w edukacji włączającej.

Raport zawiera informacje na temat form doskonalenia realizowanych w trakcie projektu, analizę danych, charakterystykę uczniów z chorobą przewlekłą. W publikacji autorki przedstawiły wnioski i rekomendacje związane z działaniami mającymi na celu zmiany systemowe w zakresie wsparcia szkoły w pracy z uczniami z chorobami przewlekłymi. W publikacji znajdują się również wypracowane w ramach warsztatów propozycje modelowych rozwiązań w sytuacji pojawienia się w szkole ucznia z chorobą przewlekłą oraz kwestionariusze, które nauczyciel może wykorzystać w pracy z uczniem i rodzicami.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa