Edukacja w czasach nowych wyzwań

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

27 stycznia 2021 r. odbyła się e-konferencja Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń „Edukacja w czasach nowych wyzwań”. Tematem przewodnim wirtualnego spotkania były dobre praktyki pracy nauczyciela niezależnie od modelu działań edukacyjnych: stacjonarnego, hybrydowego, czy też zdalnego. Prelegentami byli koordynatorzy poszczególnych obszarów tematycznych Szkoły Ćwiczeń  (języków obcych, matematyki, informatyki i przedmiotów przyrodniczych). Zaprezentowali doświadczenia i inspiracje z codziennej pracy w oparciu o realizację projektu z ostatnich miesięcy edukacji zdalnej

O projekcie

Pomorska Szkoła Ćwiczeń, czyli modelowy ośrodek wsparcia nauczycieli z zakresu form i pracy dydaktycznej w obszarze matematyki, języków obcych, przedmiotów przyrodniczych, informatyki i wychowawstwa, to długofalowy efekt projektu „Laboratorium Edukacji Przyszłości”.
Rolę Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń w Gdyni pełni XVII Liceum Ogólnokształcące na Wiczlinie. Aby mogła powstać i działać, najpierw skupiono się na efektywnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli i trenerów z kilku szkół współpracujących w ramach projektu. Tak przygotowani nauczyciele będą później kształcić swoje koleżanki i kolegów w placówkach, w których na co dzień pracują. Projekt od grudnia 2018 r. realizuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni w partnerstwie z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni i Powiatem Wejherowskim (Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie).

„Muszę przyznać, że realizacja „Laboratorium Edukacji Przyszłości” przypadła na bardzo ciekawy i pełen wyzwań moment. Stała się faktycznym labem eksperymentowania, zmieniania, testowania i refleksji. O tym, jak pracowaliśmy ze szkołami partnerskimi, jak budowaliśmy warsztat pracy dostosowany do nowej rzeczywistości, opowiemy w trakcie e-konferencji. To dobra okazja, by przez filtr „nowej” rzeczywistości, która zmusiła nas do redefiniowania działań i poszukiwania nowych rozwiązań, przyjrzeć się warsztatowi pracy nauczyciela i wskazać rekomendacje. Rozwijanie kompetencji, tworzenie sytuacji edukacyjnych angażujących ucznia, wzmacniających jego sprawczość, refleksyjność i umiejętność współpracy  to droga, którą powinniśmy pójść. W trakcie konferencji pokażemy, jak to robić – mówi Oktawia Gorzeńska, koordynatorka merytoryczna projektu”

Link do nagrania z e-konferencji Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń

Materiały pokonferencyjne Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa