Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole

Publikacja przygotowana z myślą o nauczycielach i rodzicach uczniów z zaburzeniami psychicznymi. Jej celem jest zwrócenie uwagi na najczęstsze problemy zdrowia psychicznego oraz specyfikę tych zaburzeń.

Materiał zawiera wiedzę ułatwiającą rozpoznawanie niepokojących symptomów wielu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, począwszy od sygnałów ostrzegawczych wysyłanych przez nich na poszczególnych etapach rozwoju. Autorki przekazują nauczycielom i rodzicom cenne wskazówki do pracy z uczniami, udzielają także praktycznych rad dotyczących wspierania ich oraz współpracy w relacji szkoła–dom.

Autorki publikacji, omawiając kwestie zaburzeń funkcjonowania uczniów w szkole, wskazują, że często to nauczyciel jako pierwszy może zaobserwować, iż dobrostan ucznia jest zaburzony, a sytuacja, w której się znalazł, i to, co przeżywa, przerasta jego możliwości radzenia sobie. Zauważają, że to właśnie nauczyciel może być jedyną osobą, którą młody człowiek zechce obdarzyć zaufaniem i podzielić się z nią nurtującymi problemami.

Publikacja jest interesującą pomocą dla nauczycieli przekonanych o potrzebie podnoszenia kompetencji własnych w pracy z uczniami z zaburzeniami psychicznymi oraz innymi trudnościami natury emocjonalnej, którzy znajdują się poza szkołą i którym trzeba zaoferować edukację m.in. w postaci różnych form pracy zdalnej.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa