Inauguracja projektu Szkoły Ćwiczeń w Krotoszynie

Logo Szkoły ćwiczeń
Logo Szkoły ćwiczeń

Za nami już kolejne spotkanie online, którego tematem była prezentacja nowej szkoły ćwiczeń. W wirtualnej przestrzeni spotkało się grono przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację projektu. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wystąpień prelegentów, którzy zaprezentowali imponujący zestaw działań, które zostały zaplanowane na kolejne miesiące działania Szkoły Ćwiczeń w Krotoszynie. Tak bogaty zestaw form i metod pracy, zgodnych z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń” jest możliwy do realizacji dzięki wielkiemu potencjałowi zarówno Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie, jak i partnerów projektu: Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Prezentacji zasobów zbieżnych z założeniami projektu dokonali przedstawiciele instytucji partnerskich. Niezwykle ciekawa okazała się prezentacja pani Katarzyny Maciejewskiej, dyrektora szkoły wiodącej w projekcie. Uwagę uczestników spotkania skupiła prezentacji zasobów szkoły, osiągnięć uczniów i nauczycieli, mocnych stron grona pedagogicznego. Po wysłuchaniu tych wystąpień można śmiało powiedzieć, że realizacja założeń projektu ma solidne podstawy i z niecierpliwością należy oczekiwać jego efektów. Uczestnicząca w spotkaniu przedstawicielka ORE, Agnieszka Pietryka, podkreśliła bogaty zestaw działań projektu, a także zapewniła o wsparciu ORE, w tym przekazaniu wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego materiałów merytorycznych.

Warto podkreślić, że Szkoła Ćwiczeń w Krotoszynie jest kolejną placówką tego typu w województwie wielkopolskim. Uczestniczący w spotkaniu wicedyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pan Czesław Kruczek, podkreślił, że wszystkie placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne, dla których organem prowadzącym jest Województwo Wielkopolskie są otwarte na wsparcie działań projektowych.

O Szkole Ćwiczeń w Krotoszynie można przeczytać na stronie Szkoły Podstawowej Nr 8  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krotoszynie

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa