Język francuski i nie tylko

Wszystkim zainteresowanym językiem francuskim, ale nie tylko, udostępniamy  magazyn wydawany przez francuski Punkt Kontaktowy Europejskiego Centrum Język Nowożytnych (Courriel européen des langues Le magazine du point de contact du CELV en France). Numer 43 z maja 2020 w całości poświęcony jest nauczaniu i uczeniu języków zdalnie.

Oprócz artykułów w języku francuskim, znaleźć tu można również linki do zasobów służących do nauki  języków innych niż francuski, takich jak język angielski, niemiecki, hiszpański włoski.

Courriel européen des langues Le magazine du point de contact du CELV en France, Mai 2020 | n°43

Zapraszamy do lektury!

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa