Przedstawiciele Komisji Europejskiej w Szkole No Bell

Nauczyciele prezentują działania pilotażowe
Nauczyciele prezentują działania pilotażowe

Konstancińskie Szkoły No Bell gościły przedstawicieli Komisji Europejskiej w związku z udziałem w pilotażu „Modelu szkoły ćwiczeń”. W trakcie spotkania wizytatorzy poznali specyfikę edukacji w tej placówce poprzez prezentacje uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły oraz udział w zajęciach lekcyjnych. Gospodarze wraz z pracownikami ORE, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zaprezentowali działania szkoły współpracującej w obszarze przedmioty przyrodnicze: scenariusze zajęć, nagrania filmowe, docenili zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz wymianę doświadczeń z innymi szkołami.

Istotnym elementem programu było poznanie programu edukacyjnego szkoły w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji uczniów, współpracy nauczycieli i stosowania innowacyjnych materiałów edukacyjnych. Uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie dobrej atmosfery w szkole, bogatej oferty dla uczniów, udziału rodziców oraz indywidualizacji pracy z uczniami, wskazali także na szereg aktywności służących przyjęciu przez ucznia współodpowiedzialności za efekty kształcenia.  Jedną  z możliwości jest swobodny wybór zadań w trackie lekcji, pracyją w parach, grupie lub indywidulanie, a wszystko to na podstawie autorskich, opracowanych przez nauczycieli podręczników czy kart pracy.

Udział w działaniach pilotażowych był dla nauczycieli tej szkoły okazją do wymiany doświadczeń, upowszechnienia wypracowanych rozwiązań, a także zaczerpnięcia inspiracji i nowych pomysłów edukacyjnych. Była to także wyjątkowa okazja do promocja szkoły, innowacyjnych nauczycieli oraz ciekawych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.

Agnieszka Pietryka, kierownik projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”
Uczestnicy spotkania
Dyrektor i uczniowie prezentują No Bell
Uczniowie wybrali pracę w grupie, parach lub indywidualnie
Autorskie podręczniki w No Bell
Lekcja matematyki - podsumowanie z wykorzystaniem gry dydaktycznej
W No Bell każdy wybiera swój ulubiony szczyt
Nauczyciele prezentują działania pilotażowe

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa