Szkoła ćwiczeń dla rozwoju zawodowego nauczyciela. Materiały szkoleniowe

Zapraszamy do zapoznania się z czterema kolejnymi publikacjami powstałymi w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Są to materiały szkoleniowe dla nauczycieli w czterech obszarach: języki obce, przedmioty przyrodnicze, matematyka, informatyka.

Każda z publikacji podzielona jest na trzy części zawierające:

  • scenariusze lekcji przygotowane przez nauczycieli/dyrektorów szkoły ćwiczeń, szkół współpracujących oraz innych zainteresowanych szkół wraz z propozycjami źródeł wskazanych przez pracownika biblioteki pedagogicznej;
  • propozycje wykorzystania rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych czy organizacyjnych w procesie doskonalenia nauczycieli, przygotowane przez pracowników placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz biblioteki pedagogicznej;
  • wskazania dotyczące możliwości włączenia przygotowanych opisów w proces kształcenia nauczyciela opisany z pespektywy pracownika szkoły wyższej, przygotowującej studentów do pracy w zawodzie nauczyciela kształcącej nauczycieli.

W najbliższym czasie planujemy także udostępnienie publikacji „Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń”. Autorzy rozwiną w niej ww. zagadnienia i poszerzą je o odniesienie do wykorzystania materiałów szkoleniowych w kontekście zadań dyrektora szkoły, nadzoru pedagogicznego, czy zadań organów prowadzących szkoły oraz oczekiwań pracodawców. Całość stanowić będzie szczegółowy opis w zakresie funkcjonowania szkół ćwiczeń w systemie edukacji.

Miłej lektury!

Do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa