Lubelski przepis na szkołę ćwiczeń

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

29 października odbyło się drugie z serii spotkań „Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń”. Po Szczecinie przyszedł czas na Lublin. Przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, pracownicy kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły oraz szkół wyższych spotkali się po raz kolejny, by poznać szkoły ćwiczeń i zaangażować się w ich tworzenie.

Wiceprezydent Miasta Lublin dr Mariusz Banach oraz Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Miasta Lublin – przybliżyli zebranym działania podejmowane na rzecz lubelskiego środowiska edukacyjnego: zarówno skierowane do uczniów, jak i do nauczycieli i doradców metodycznych.

Agnieszka Pietryka, kierownik projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, podsumowała dotychczasowe pilotażowe działania w projekcie oraz przedstawiła plany na najbliższą przyszłość – stworzenie rozwiązań prawnych, perspektywę rozwoju szkół ćwiczeń, wyzwania, jakie przed nimi stoją. Podsumowała także wypracowane już sposoby wdrażania „Modelu szkoły ćwiczeń”. W swoim wystąpieniu, zachęcając do składania projektów konkursowych, omówiła rekomendacje oraz przepis na utworzenie szkoły ćwiczeń.

W kolejnych prezentacjach ekspertki merytoryczne ds. języków obcych oraz ds. przedmiotów przyrodniczych w projekcie przedstawiły sposoby wykorzystania jego produktów. Justyna Maziarska-Lesisz omówiła wypracowane w ramach projektu zestawy materiałów dla nauczycieli w czterech obszarach (języki obce, matematyka, przedmioty przyrodnicze, informatyka) oraz samokształceniowe kursy e-learningowe. Elżbieta Miterka zachęciła z kolei do uczestnictwa w konkursie opracowanie koncepcji programów nauczania w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania”. Prelegentki zgodnie zwróciły uwagę także na zmieniającą się rolę nauczyciela w szkole ćwiczeń i omówiły metody wsparcia go w rozwoju.

W dalszej części spotkania została przedstawiona Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie oraz odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy określili swoją rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu szkoły ćwiczeń.

 

Justyna Maziarska-Lesisz, ekspert merytoryczny ds. języków obcych w projekcie „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”
Agnieszka Pietryka, kierownik projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”
Uczestnicy spotkania
dr Mariusz Banach, Wiceprezydent Miasta Lublin
„Jak skutecznie wdrażać model szkoły ćwiczeń” – slajd powitalny
Elżbieta Miterka, ekspert merytoryczny ds. przedmiotów przyrodniczych w projekcie „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”
Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Miasta Lublin
Materiały konferencyjne
Program spotkania

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa