Wideorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego wyników pilotażu modelu szkoły ćwiczeń

15 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące wyników pilotażu modelu szkoły ćwiczeń.

W trakcie spotkania dyrektorzy szkół ćwiczeń z obszarów matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych zaprezentowali działania podejmowane przez nauczycieli w ramach prowadzonego pilotażu oraz ich efekty. Zespół projektowy przedstawił produkty projektu przygotowane dla kadry szkół ćwiczeń, a także omówił wyniki badań monitoringu projektu oraz uzyskane wnioski i rekomendacje. Ważnym punktem programu była prezentacja dotycząca miejsca szkół ćwiczeń w planowanych działaniach Krajowego Programu Doskonalenia Nauczycieli, którą przedstawiła dr Beata Jancarz-Łanczkowska – wicedyrektor ORE.

Produkcja wideo: Artur Wyroślak, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Muzyka: https://www.bensound.com/royalty-free-music

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa