Szkolenie stacjonarne „Planowanie rozwoju zawodowego uczniów”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Planowanie rozwoju zawodowego uczniów”, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dwóch grupach: od 28 do 30 sierpnia i od 30 sierpnia do 1 września 2018 r.

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry doradców edukacyjno-zawodowych przygotowanych do wdrożenia rozwiązań wypracowanych w projekcie „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w szkołach i placówkach. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat struktury i przydatności nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie, suplementów do dyplomu i świadectwa w pracy doradcy zawodowego oraz zastosowania ścieżek rozwoju zawodowego w pracy doradcy zawodowego.

Wiedza i doświadczenie uzyskane po ukończeniu tego szkolenia pozwolą jego uczestnikom na szersze stosowanie ww. zagadnień w codziennej pracy doradcy. Kadry trenerskie zostaną też przygotowane do prowadzenia wśród doradców zawodowych szkoleń z zakresu wykorzystania w pracy doradczej produktów powstałych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” (podstawy programowe kształcenia w zawodach, suplementy do dyplomów i kwalifikacji, ścieżki rozwoju zawodowego).

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz rekrutacyjny – nie później niż do dnia 12.08.2018 r. godz. 23.55.

Szkolenie jest bezpłatne i w całości prowadzone w trybie stacjonarnym.

Uczestnikami szkolenia mogą być trenerzy przeszkoleni w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” (warunek konieczny uczestnictwa).

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Po wypełnieniu formularza należy przesłać go w formie online.

Uwaga!

Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji
online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. O zakwalifikowaniu się na doskonalenie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń.

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób zostanie przeprowadzona  rekrutacja uzupełniająca.

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Więcej informacji udziela: Anna Kamont, e-mail: anna.kamont@ore.edu.pl, tel.: (22) 345 37 28.

 

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa