Współpraca szkół z pracodawcami

Współpraca szkół z pracodawcami

Uwarunkowania prawne dotyczące współpracy szkoły z pracodawcą

fot. Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi

Na mocy art. 68 ust. 7c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910) dyrektor ma obowiązek współpracować z pracodawcą, czyli firmą, której działalność zbliżona jest do zawodu nauczanego w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe. Określonych zostało siedem obszarów, w których współuczestnictwo jest wymagane w szczególności.

Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu „Szkoła dla pracodawcy – pracodawcy dla szkoły”

Fot. stock.adobe.com

W dniach 6-7 listopada 2020 r. podczas konferencji „Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego” nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie VII edycji konkursu „Szkoła dla pracodawcy – pracodawcy dla szkoły”.

Realizacja doradztwa zawodowego i promocja szkolnictwa zawodowego

fot. fotolia.com

Wybór szkoły ponadpodstawowej nie zawsze jest łatwym zadaniem. Rzadko bowiem zdarza się tak, że młody człowiek wie, kim chce zostać w przyszłości, oraz jak ów cel osiągnąć. Aby przesunąć w czasie podjęcie decyzji wybiera liceum ogólnokształcące z rozszerzeniami tych przedmiotów, które lubi albo których nauka przychodzi mu z łatwością.

Przykłady dobrej współpracy szkoły z pracodawcą

fot.Fotolia.com

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa