Doradcy metodyczni poznali zestawy materiałów z języków obcych

W dniach 20–21 kwietnia w trakcie spotkania informacyjno-szkoleniowego dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zaprezentowano zestawy materiałów metodycznych w obszarze języków obcych, które powstały w projekcie „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”.
Głównym założeniem opracowanych materiałów jest przedstawienie najnowszych trendów w dydaktyce języków obcych, zapoznanie nauczycieli z wynikami najnowszych badań w tym obszarze oraz wskazanie konkretnych przykładów przełożenia tej wiedzy na  praktykę szkolną.

Stworzone materiały skierowane są zarówno do doświadczonych nauczycieli języków obcych, którzy poszukują inspiracji do rozwijania i doskonalenia własnego warsztatu pracy, jak i do studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

W skład każdego z 10 zestawów wchodzą trzy zeszyty: Teoria w pigułce, Poradnik Mentora i Zeszyt ćwiczeń. Szczegółowe informacje o zawartości poszczególnych zeszytów, ich zakres tematyczny oraz towarzyszące im multimedia są dostępne na stronie:

Materiały dla nauczycieli szkół ćwiczeń – języki obce

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa