Filmy szkoleniowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” przygotowuje 40 filmów szkoleniowych dla nauczycieli z czterech obszarów tematycznych pracy szkół ćwiczeń: przedmioty przyrodnicze, matematyka, języki obce oraz informatyka.

W każdym filmie będzie można zobaczyć fragmenty lekcji pokazowych, wywiady z nauczycielami i obserwatorami lekcji oraz reportaż z placówek wspomagania (poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia, bibliotek pedagogicznych).

Filmy będą przedstawiać wybrane problemowe sytuacje dydaktyczne, zgłoszone przez nauczycieli w trakcie pilotażu, które zostaną rozwiązane z zastosowaniem wsparcia instytucji wspomagania, trenerów, ekspertów.

Gotowe materiały zostaną opublikowane na stronie projektu oraz na kanale YouTube ORE.

 

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa