Warsztaty ECJN w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) w Gazu zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone roli inspiracji w edukacji dzieci w wieku 3–12 lat.

Celem warsztatów jest wspieranie nauczycieli i edukatorów w działaniach zmierzających do przygotowania dzieci do funkcjonowania w zróżnicowanym językowo i kulturowo świecie. Uczestnicy zapoznają się z zasobami edukacyjnymi oraz strategiami, które pomagają w rozwijaniu kompetencji interkulturowej zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Warsztaty skierowane są do:

  • nauczycieli i osób z doświadczeniem w pracy z dziećmi na wczesnych etapach edukacyjnych;
  • nauczycieli i osób z doświadczeniem w nauczaniu języka obcego na wczesnych etapach edukacyjnych;
  • trenerów i edukatorów zajmujących się doskonaleniem zawodowym w obszarze wczesnej edukacji językowej
  • osób związanych z edukacją zainteresowanych ww. tematyką.

Wymagana dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów, terminów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach – w językach angielskim i francuskim.

Zgłoszenia prosimy kierować do punktu kontaktowego ECJN/ECML na adres elzbieta.witkowska@ore.edu.pl do 10 kwietnia 2018 r. Spośród osób, które prześlą swoją aplikację, zostanie wybrana jedna, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez organizatora.

Więcej informacji  na temat projektu:

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy (doc 119 KB)
  2. Opis warsztatów – język angielski (doc.84 KB
  3. Opis warsztatów – język francuski (doc. 84 KB_
  4. Zaproszenie na warsztaty – język angielski (pdf. 280 KB)
  5. Zaproszenie na warsztaty – język francuski (pdf. 322 KB)

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa