Zapraszamy do dialogu technicznego!

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ogłaszamy dialog techniczny dotyczący druku 3200 pakietów materiałów, przygotowania płyt DVD i dystrybucji tych materiałów. Chcielibyśmy omówić z przedstawicielami drukarni szczegółową specyfikację zamówienia, warunki techniczne oraz możliwe propozycje opracowania materiałów.

Zgłoszenia prosimy składać osobiście w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zzp@ore.edu do 22 stycznia 2018 r. do godz. 15.30. Dialog techniczny odbędzie się w dniach 24–25 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa