Spotkanie „Wspomaganie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy i samokształcenia „Wspomaganie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

Kiedy?

29 listopada – 1 grudnia 2017 r.

Gdzie?

Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Dla kogo?

Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu, a także wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do naszej sieci i wspomagają szkoły w rozwoju.

Podczas szkolenia będą poruszone zagadnienia:

  • omówienie zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • opiniowanie i orzekanie – omówienie przykładowych orzeczeń i opinii, propozycje do uzasadnień oraz zaleceń (np. kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia);
  • ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • zapoznanie z narzędziem TROS-KA;
  • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów – diagnoza funkcjonalna – zmiany zachodzące w systemie edukacji; wykorzystanie w diagnozie ICF;
  • wspomaganie szkoły w rozwoju – praktyczne wskazówki;
  • inne ciekawe i aktualne kwestie wynikające z potrzeb uczestników spotkania.

Kontakt:

monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Rejestracja:

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się w sieci.
Co to oznacza? Należy zarejestrować się na platformie doskonaleniewsieci.pl. i zapamiętać swój login i hasło, następnie wypełnić i podpisać druki deklaracji uczestnika sieci i oświadczenia (druki są załącznikiem do ogłoszenia). Na koniec wystarczy przesłać login i skany dokumentów na adres monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Oryginały dokumentów prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Rozwoju Edukacji, Monika Dobrowolska, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa.

Załączniki:

Oświadczenie uczestnika projektu
Deklaracja uczestnika sieci
program spotkania

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa