Nabór trenerów do przeprowadzenia zajęć warsztatowych

Business plan explained on flipchart by CEO to employees
Business plan explained on flipchart by CEO to employees

Ogłaszamy otwarty nabór trenerów, którzy przeprowadzą zajęcia warsztatowe podczas spotkania trenerów i kadry pedagogicznej szkół biorących udział pilotażu szkoły ćwiczeń, w ramach realizacji projektu koncepcyjnego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Adresatem zajęć warsztatowych jest kadra pedagogiczna szkół ćwiczeń – dyrektorzy, nauczyciele różnych typów szkół oraz trenerzy szkół ćwiczeń.

Przewidujemy warsztaty dla 4 grup, tj.:

  1. grupa 1: nauczyciele języków obcych, dyrektorzy i nauczyciele bibliotekarze ze szkół ćwiczeń i szkół współpracujących w obszarze języki obce;
  2. grupa 2: nauczyciele matematyki, dyrektorzy i nauczyciele bibliotekarze ze szkół ćwiczeń i szkół współpracujących w obszarze matematyka;
  3. grupa 3: nauczyciele informatyki, dyrektorzy i nauczyciele bibliotekarze ze szkół ćwiczeń i szkół współpracujących w obszarze informatyka;
  4. grupa 4: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, dyrektorzy i nauczyciele bibliotekarze ze szkół ćwiczeń i szkół współpracujących w obszarze przedmioty przyrodnicze.

Termin zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00.

Termin realizacji zamówienia: 24–25 sierpnia – przeprowadzenie warsztatów, 23 sierpnia – spotkanie wyłonionych wykonawców z Zamawiającym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dla trenerów i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączonych plikach.

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec kandydatów na prowadzących zajęcia warsztatowe
Formularz zgłoszenia

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa