Materiały szkoleniowe – wspomaganie szkół

W nowej zakładce publikujemy materiały szkoleniowe dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych w procesowym wspomaganiu szkół. Każde z opracowań zawiera zestaw narzędzi służących diagnozie pracy szkoły/przedszkola, planowaniu, realizacji działań oraz podsumowywaniu procesu wspomagania w poszczególnych obszarach tematycznych.

Materiały można wykorzystywać we współpracy ze szkołami i nauczycielami ze szkół i przedszkoli, a także w trakcie szkoleń – dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradców metodycznych, odpowiedzialnych za wspomaganie szkół/przedszkoli – które są organizowane m.in. w ramach Konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16.

Zestawy materiałów służą wspomaganiu szkół w rozwoju następujących kompetencji i umiejętności uczniów:

  • kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
  • kompetencji porozumiewanie się w językach obcych,
  • umiejętności wykorzystywania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się uczniów,
  • umiejętności nauczania/uczenia się poprzez eksperymentowanie, doświadczenie i metody aktywizujące,

a także:

  • wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej),
  • wspomaganiu przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci.

Materiały publikujemy w wersji PDF oraz Word, na zasadach wolnej licencji  Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC). Oznacza to, że można je dowolnie i niekomercyjnie wykorzystywać i modyfikować pod warunkiem podania tytułu publikacji, wydawnictwa oraz nazwisk autorów.

Materiały pomocnicze

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa