Zostań autorem opisu działań zbieżnych z koncepcją szkoły ćwiczeń!

Group of young people in business meeting
Group of young people in business meeting

Poszukujemy 8 autorów do opracowania opisu zrealizowanych działań szkół, placówek wspomagania oraz szkół wyższych, zbieżnych z opracowaną i udostępnioną na stronie ORE koncepcją szkoły ćwiczeń (Model szkoły ćwiczeń, Zasady współpracy szkoły ćwiczeń). Zgodnie z założeniami powstaną trzy grupy autorów opisujących działania w instytucjach:

  • działania szkół – 2 osoby;
  • działania placówek wspomagania (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne) – 3 osoby;
  • działania szkół wyższych kształcących nauczycieli – 3 osoby.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia (link do ogłoszenia), wymaganiami stawianymi autorom oraz przesłania Formularza aplikacyjnego.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia termin składania ofert został przedłużony (z 5 na 6 czerwca 2017 r.).

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 6 czerwca 2017 r. Wypełniony formularz aplikacyjny prosimy przesłać na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl

Załączniki:

Wymagania
Ogloszenie
Formularz aplikacyjny

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa