Działania innowacyjne w obszarze przedmiotów przyrodniczych

Z satysfakcją publikujemy kolejne opisy działań innowacyjnych szkół autorstwa laureatów konkursu „Już jesteśmy szkołą ćwiczeń!”. Tym razem prezentujemy cenne przedsięwzięcia zrealizowane w obszarze przedmiotów przyrodniczych.

Trzy opracowania podchodzą do edukacji w zakresie STEM (ang. science, technology, engineering and mathematics) w odmienny, choć równie twórczy i niesztampowy sposób. Zwracają uwagę na różne możliwości, jakie – naszym zdaniem – warto wykorzystać w pracy dydaktycznej. Marzena Kędra pisze o wcieleniu w życie myśli francuskiego pedagoga Celestyna Freineta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance, w tym konkretnych strategiach wykorzystania zaproponowanych przez niego technik w procesie nauczania i uczenia się. Małgorzata Zajączkowska z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku wskazuje szanse, jakie przynosi użycie w edukacji ścisłej technologii informacyjno-komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality), nakreślając przy tym kontekst współpracy międzynarodowej. Katarzyna Kwaśnik, z perspektywy pracownika Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, podkreśla wagę kontaktu uczniów z zasobami naturalnymi oraz naukowcami na przykładzie projektu bazującego m.in. na bogactwie rezerwatu przyrody „Kuźnik” oraz potencjale Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza).

Działanie innowacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych „Rozszerzona rzeczywistość w szkole” – działania innowacyjne w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku Innowacyjne działanie przyrodnicze – „Równym krokiem”

 

Zachęcamy do lektury.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa