Zakładka „Pilotaż szkoły ćwiczeń”

Zainteresowanych udziałem w pilotażu zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w nowej zakładce – Pilotaż szkoły ćwiczeń. W zakładce dostępne są:

  • „Model szkoły ćwiczeń”, „Zasady współpracy” i „Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń”;
  • opis i harmonogram działań pilotażowych;
  • dokumenty niezbędne do udziału w konkursie. 

Sukcesywnie zamieszczamy także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Mamy nadzieję, że pomogą szkołom przygotować zgłoszenie do udziału w konkursie „Wybór szkoły do pilotażu modelu szkoły ćwiczeń”.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa