Zielone światło dla szkół ćwiczeń – wyniki konsultacji społecznych

15 stycznia zakończyliśmy konsultacje społeczne, których celem było zebranie uwag do opracowanego modelu szkoły ćwiczeń.  Z przekazanych opinii wynika, że zaproponowana koncepcja szkoły ćwiczeń jako ważnego elementu łączącego system kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli jest rozwiązaniem sprzyjającym podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Respondenci podkreślili istotną rolę szkoły ćwiczeń będącej miejscem integrującym działania całego środowiska edukacyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie przyszłych nauczycieli oraz wspieranie ich w dalszym rozwoju zawodowym. W komentarzach pojawiły się także pytania dotyczące konkretnych rozwiązań organizacyjnych, na które odpowiedź poznamy po pilotażu modelu.

Jednym z elementów oceny koncepcji była możliwość udzielenia informacji zwrotnej metodą świateł drogowych (żółte, czerwone lub zielone). Cieszymy się, że w większości przypadków szkoły ćwiczeń dostały zielone światło:

  • światło zielone: 63%
  • światło żółte: 25%
  • światło czerwone: 13%

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie opracowanym materiałem oraz wszystkie przesłane do nas uwagi i komentarze.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa