Szkolenie pt. Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?

Rekrutacja na szkolenie została zakończona. Szkolenie jest adresowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradców metodycznych. Uczestnikami szkolenia są osoby, które w czerwcu otrzymały potwierdzenie zakwalifikowania wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi. Zajęcia organizowane będą w formule blended learning. 4 lipca, o godzinie 17:00 rusza kurs e-learningowy.

Więcej informacji o szkoleniu pt. Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa