O projekcie edukacyjnym raz jeszcze

 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pomocniczymi, dotyczącymi realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych w szkołach. Opracowania były przygotowane na potrzeby szkolenia liderów powiatowych z zakresu wdrażania tej metody do praktyki edukacyjnej.

 {phocadownload view=category|id=49|target=s}

W powyższych materiałach zostały udostępnione cztery pomocnicze prezentacje multimedialne, w których znajdziecie Państwo:

  • „Zajęcia I” – podstawy prawne realizacji projektu edukacyjnego i miejsce tej metody w podstawie programowej, rola nauczyciela na poszczególnych etapach działania, praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzania tej metody pracy z uczniami w szkołach na różnych etapach kształcenia.
  • „Zajęcia II” – zasady udzielania informacji zwrotnej w czasie pracy, specyfika pracy zespołowej (rola nauczyciela w przygotowaniu uczniów), prowadzenie dokumentacji projektu, propozycje zajęć ćwiczeniowych (np. debaty i scenki symulacyjne), tworzenie scenariusza szkolenia z pracy metodą projektu dla nauczycieli.

Opracowania zostały przygotowane przez konsultanta merytorycznego projektu.

  • „Materiały I tura” – korzyści edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, przykłady projektów ( w tym interdyscyplinarnych), mapy mentalne, propozycje rozwiązywania różnych sytuacji problemowych, wskazówki dotyczące wspierania uczniów w pracy projektowej
  • „Materiały II tura” – propozycje scenariuszy szkoleń dla rad pedagogicznych

Opracowania przygotowane na podstawie pracy warsztatowej uczestników szkoleń.

 

Materiał pomocniczy zrealizowany w ramach szkolenia „Wdrażanie do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej”, którego celem było przygotowanie pracowników oświaty z całej Polski do promowania tej metody pracy z uczniami oraz wspierania nauczycieli w jej wprowadzaniu. Efektem końcowym było opracowanie scenariuszy oraz przeprowadzenie spotkania szkoleniowego w środowisku lokalnym.

 

Działanie zrealizowane w ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa