Projekt edukacyjny − I etap szkolenia dla liderów

W ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” odbyły się szkolenia, przygotowujące liderów powiatowych do pracy w lokalnym środowisku w roli ekspertów z dziedziny pracy metodą projektu edukacyjnego w szkołach wszystkich typów.

 

Do udziału zostali zaproszeni pracownicy ośrodków doskonalenia, dyrektorzy oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Serię spotkań zatytułowanych Wdrażanie do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej, wspomagającej realizację podstawy programowej zrealizowano w terminach od 30 listopada do 14 grudnia 2011 r.

 

 
Szkolenia, w których wzięło udział łącznie 422 uczestników, prowadziło 11 specjalistów – praktyków, którzy od wielu lat pracują metodą projektu edukacyjnego w środowisku szkolnym.
Program szkolenia obejmował następujące tematy:
  • Projekt edukacyjny jako współczesna strategia dydaktyczna;
  • Organizacja realizacji różnych projektów – prawa rządzące metodą projektu;
  • Organizacja realizacji różnych projektów – rola nauczyciela, ucznia i trudne momenty w projekcie;
  • Rola lidera w pracy wspomagającej nauczycieli w stosowaniu metody projektu;
  • Projekt a program szkoły, podstawa programowa i szkolny program nauczania.
Uczestnicy, dzięki zdobytej wiedzy i wypracowanym umiejętnościom, będą mogli skutecznie wspierać nauczycieli i dyrektorów we wprowadzaniu tej metody do praktyki szkolnej, jako jednego z cenniejszych sposobów realizacji podstawy programowej.
Obecnie zadaniem uczestników jest opracowanie w grupach roboczych propozycji 3 projektów edukacyjnych, możliwych do zrealizowania w różnych typach szkół i na różnych etapach edukacyjnych. Podsumowaniem będzie kolejne spotkanie, w marcu 2012 r., w czasie którego zostaną zaprezentowane efekty pracy własnej. W programie warsztatów planowane są też m.in. ćwiczenia z tworzenia scenariusza projektu.
 
 
Oprac. Katarzyna Polak
 
 

alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa